Privacy verklaring

VerzorgDeVoet is in het bezit van een AVG verklaring van de Stichting AVG voor Verenigingen.

Door VerzorgDeVoet worden ten behoeve van de dienstverlening een aantal klantgegevens vastgelegd (Zie de AVG verklaring onder 2.1).
Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd patientenregistratie systeem voor Pedicure praktijken (Podofile), en niet gedeeld met derden. Met de leverancier van dit pakket (Footfit software) is een verwerkersovereenkomst getekend.

Elke klant kan op verzoek inzage in of een kopie krijgen van de voor hem/haar vastgelegde gegevens.
Ook zullen deze gegevens op verzoek van de klant gewijzigd of volledig verwijderd worden.